Nộp Báo cáo tài chính qua mạng năm 2016 như thế nào? Cách nộp báo cáo tài chính và thiết minh báo cáo tài chính qua mạng 2016 ra sao? Các bước nộp báo cáo tài chính qua mạng năm 2016 là gì? Tất cả sẽ được hướng dẫn chi tiết bởi Kế Toán Hà Nội bên dưới nhé.

Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng 2016 chi tiết

Nộp Báo cáo tài chính, Thuyết minh Báo cáo tài chính qua mạng như thế nào? Kế Toán Hà Nội xin hướng dẫn cách nộp báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng mới nhất năm 2016. Từ năm 2015 trở đi thì Quyết định 15 đã được thay thế bằng Thông tư 200.

báo cáo tài chính

Quy định về chia doanh nghiệp

Nên hiện tại có 2 chế độ kế toán là: Chế độ kế toán theo quyết định 48 và Thông tư 200 như vậy:

  • Báo cáo tài chính theo quyết định 48 sẽ gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối tài khoản
  • Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 sẽ gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

1. Hướng dẫn nộp Báo cáo tài chính qua mạng

Để nộp được Báo cáo tài chính qua mạng thì bộ Báo cáo tài chính phải làm trên phần mềm HTKK và kết xuất dạng XML, cụ thể như sau:

  • Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Lựa chọn “Báo cáo tài chính” -> Chọn “Bộ báo cáo tài chính theo TT 200 hoặc quyết định 48).
  • Tiếp đó các bạn thực hiện lập Báo cáo tài chính trên phần mềm HTKK.
  • Sau khi lập xong các bạn kết xuất dạng XML -> và tìm nơi để lưu dữ liệu. (Nên chọn nơi dễ tìm nhé)

Sau khi đã làm xong Báo cáo tài chính bây giờ chúng ta nộp qua mạng:

  • Truy cập vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn -> Đăng nhập MST công ty và cắm TOKEN vào mày tính.
  • Tiếp đó: Chọn mục “Nộp tờ khai” -> “Chọn tệp tờ khai” – > “Ký điện tử” -> “Nhập mã PIN” -> “Nộp tờ khai”
  • Như vậy là các bạn đã nộp xong Báo cáo tài chính nhưng thiếu Thuyết minh báo cáo tài chính.

Chú ý: Trên phần mềm HTKK không có Bản Thuyết minh báo cáo tài chính, nên các bạn phải làm trên Excel hoặc PDF để nộp qua mạng.

2. Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng

– Sau khi đã nộp xong Bộ báo cáo tài chính, các bạn chọn mục “Tra cứu” -> Chọn loại tờ khai, chọn “BÁO CÁO TÀI CHÍNH” để tìm cho nhanh -> “Tra cứu”

Tiếp đó bấm chuột trái vào mục : “Gửi phụ lục” -> “Chọn tệp phụ lục” -> Tiếp đó các bạn nộp như tờ khai bình thường thôi nhé!

Như vậy là các bạn đã nộp xong Bộ Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.

Mong rằng tài liệu Hướng dẫn cách nộp báo cáo tài chính qua mạng 2016 sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Các bạn có thể xem thêm nhiều tài liệu kế toán khác tại mục TÀI LIỆU KẾ TOÁN nhé.

 

Tags: , , , ,