Có nhiều bạn thắc mắc liệu rằng khi nghỉ việc giữa chừng có được trả lại sổ BHXH không? Đây chắc chắn lo lắng của rất nhiều bạn đặc biệt là các bạn làm công nhân hay lao động thường đã bị o ép về BHXH. Dưới đây Kế Toán Hà Nội chia sẻ chi tiết để các bạn cùng nắm vững nhé.

Theo như quy định hiện nay thì việc người lao động nghỉ việc giữa chừng sẽ khó mà được trả lại sổ BHXH. Nếu như nghỉ việc đột xuất do hoàn cảnh gia đình hoặc lý do bất khả kháng thì người lao động có thể thảo thuận với người sử dụng lao động để trả lại các hồ sơ giấy tờ cũng như sổ BHXH. Trường hợp nghỉ không có lý do giữa chừng sẽ không được trả lại sổ BHXH và thậm chí nếu truy cứu có thể bị những xử phạt như dưới đây.

có được trả lại sổ BHXH

– Trường hợp người lao động có thông báo với người sử dụng lao động về việc xin nghỉ việc (bằng văn bản hoặc bằng lời nói) nhưng vi phạm thời gian báo trước cho người sử dụng lao động biết trước khi nghỉ việc theo quy định của Bộ luật Lao động thì thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì người lao động:

+ Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

+ Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

+ Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định.

– Trường hợp người lao động nghỉ việc đột xuất mà không có thông báo cho người sử dụng lao động biết trước (Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng) thì người sử dụng lao động căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động theo quy định tạ (được hướng dẫn tại Điều 31 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH )

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Ngoài ra, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.

Trả lời theo căn cứ của:

– Khoản 2, Khoản 3, Điều 37, Luật Lao động
– Điều 43, Luật Lao động
– Khoản 3, Điều 126, Luật lao động
– Khoản 2, Khoản 3, Điều 47, Luật lao động

lop hoc ke toan tai gia lam dich vu ke toan tai tp hcm