Tải Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 2016 mới nhất, Down Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 2016 mới nhất, Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH .doc. Hãy tham khảo mẫu do Kế Toán Hà Nội chia sẻ nhé.

Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 2016 mới nhất

đơn xin trợ cấp bảo hiểm xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh ….

 

 

Tên tôi là: ………………………………. sinh ngày ………. tháng ……….. năm ……….

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: ………………………………………………

Cơ quan, đơn vị: …………………………………………………………………………………..

Tổng số thời gian đóng BHXH: ………………………. năm …………………… tháng

Sau thời gian chấp hành xong hình phạt tù (hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về), tôi làm đơn này đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh …. xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Nhà nước.

………….., ngày …… tháng ….. năm …..

Xác nhận của chính quyền

địa phương nơi cư trú

(Ký,  đóng dấu)

 

 

 

 

   ………….., ngày ……. tháng ….. năm ……

  Người làm đơn

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú: Mẫu này áp dụng đối với người đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về.

—> Công Ty kế Toán Hà Nội là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán tại Từ Liêm, Hà Nội và trên cả nước cũng như các Học kế toán tại Từ Liêm tại Hà Nội, Tp HCM… <—

Hy vọng tài liệu Mức phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu từ sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Xem thêm nhiều tài liệu kế toán khác, thông tư, luật thuế tại mục: TÀI LIỆU KẾ TOÁN MỚI.

Tìm ở google:

  • đơn đề nghị hưởng bhxh một lần
 

Tags: , , , , , ,